KALENDAR NASTAVE I ISPITA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

Prvi semestar 30.09.2019. – 17.01.2020.
Neradni daniDan primirija u I Svetskom ratu: 11.11.2019,
Nova godina: 01. i 02.01.2020,
Nenastavni dani: 30. i 31.12.2019. i 03. i 06.01.2020,
Božić: 07.01.2020.
Napomena: Nadoknade 19.10.2019 – po rasporedu za ponedeljak, 16.11.2019 – po rasporedu za utorak, 11.01.2020 – po rasporedu za ponedeljak
Drugi semestar 10.02.2020 – 01.06.2020.
Neradni daniDan državnosti: 15, 16. i 17.02.2020,
pauza za aprilski ispitni rok: 06.04.2020. – 11.04.2020,
Uskrs: 17, 18, 19. i 20.04.2020,
Praznik rada: 01. i 02.05.2020.
Napomena: 14.03. i 09.05.2020 – po rasporedu za petak, 30.05.2020 – po rasporedu za ponedeljak
Ispitni rokovi
NazivPrijavaTrajanje
Decembarski:15.12.2019 – 19.12.2019.21.12.2019 – 28.12.2019.
Januarsko-februarski:15.01.2020 – 19.01.2020.21.01.2020 – 08.02.2020.
Aprilski:28.03.2020 – 02.04.2020.06.04.2020 – 11.04.2020.
Junski 1:26.05.2020 – 30.05.2020.02.06.2020 – 20.06.2020.
Junski 2:17.06.2020 – 21.06.2020.23.06.2020 – 11.07.2020.
Septembarski:16.08.2020 – 20.08.2020.24.08.2020 – 05.09.2020.
Oktobarski:01.09.2020 – 05.09.2020.07.09.2020 – 18.09.2020.
Oktobarski 2:14.09.2020 – 18.09.2020.19.09.2020 – 30.09.2020.
Prvi semestar 07.10.2019. – 31.01.2020.
Neradni daniDan primirija u I Svetskom ratu: 11.11.2019,
pauza za decembarski ispitni rok: 21.12.2019. – 28.12.2019,
Nova godina: 01. i 02.01.2020,
Nenastavni dani: 30. i 31.12.2019. i 03. i 06.01.2020,
Božić: 07.01.2020.
Napomena: Nadoknade 19.10.2019 – po rasporedu za ponedeljak, 16.11.2019 – po rasporedu za utorak, 11.01.2020 – po rasporedu za ponedeljak
Drugi semestar 18.02.2020. – 08.06.2020.
Neradni daniDan državnosti: 15, 16. i 17.02.2020,
pauza za aprilski ispitni rok: 06.04.2020. – 11.04.2020,
Uskrs: 17, 18, 19. i 20.04.2020,
Praznik rada: 01. i 02.05.2020.
Napomena: 14.03. i 09.05.2020 – po rasporedu za petak, 30.05.2020 – po rasporedu za ponedeljak
Ispitni rokovi
NazivPrijavaTrajanje
Decembarski:15.12.2019. – 19.12.2019.21.12.2019. – 28.12.2019.
Januarsko-februarski:15.01.2020. – 19.01.2020.01.02.2020. – 14.02.2020.
Aprilski:28.03.2020. – 02.04.2020.06.04.2020. – 11.04.2020.
Junski 1:26.05.2019. – 30.05.2019.09.06.2020. – 24.06.2020.
Junski 2:17.06.2020. – 21.06.2020.25.06.2020. – 11.07.2020.
Septembarski:16.08.2020. – 20.08.2020.24.08.2020. – 05.09.2020.
Oktobarski:01.09.2020. – 05.09.2020.07.09.2020. – 18.09.2020.
Oktobarski 2:14.09.2020. – 18.09.2020.19.09.2020. – 30.09.2020.
Prvi semestar 28.10.2019. – 14.02.2020.
Neradni daniDan primirija u I Svetskom ratu: 11.11.2019,
Nova godina: 01. i 02.01.2020,
Nenastavni dani: 30. i 31.12.2019. i 03. i 06.01.2020,
Božić: 07.01.2020.
Napomena: Nadoknade 19.10.2019 – po rasporedu za ponedeljak, 16.11.2019 – po rasporedu za utorak, 11.01.2020 – po rasporedu za ponedeljak
Drugi semestar 24.02.2020. – 12.06.2020.
Neradni daniDan državnosti: 15, 16. i 17.02.2020,
pauza za aprilski ispitni rok: 06.04.2020. – 11.04.2020,
Uskrs: 17, 18, 19. i 20.04.2020,
Praznik rada: 01. i 02.05.2020.
Napomena: 14.03. i 09.05.2020 – po rasporedu za petak, 30.05.2020 – po rasporedu za ponedeljak
Ispitni rokovi
NazivPrijavaTrajanje
Decembarski:15.12.2019. – 19.12.2019.21.12.2019. – 28.12.2019.
Januarsko-februarski:25.01.2020. – 30.01.2020.15.02.2020. – 22.02.2020.
Aprilski:28.03.2020. – 02.04.2020.06.04.2020. – 11.04.2020.
Junski 1:03.06.2020. – 07.06.2020.13.06.2020. – 26.06.2020.
Junski 2:20.06.2020. – 24.06.2020.27.06.2020. – 11.07.2020.
Septembarski:16.08.2020. – 20.08.2020.24.08.2020. – 05.09.2020.
Oktobarski:01.09.2020. – 05.09.2020.07.09.2020. – 18.09.2020.
Oktobarski 2:14.09.2020. – 18.09.2020.19.09.2020. – 30.09.2020.
Prvi semestar 07.10.2019. – 31.01.2020.
Neradni daniDan primirija u I Svetskom ratu: 11.11.2019,
pauza za decembarski ispitni rok: 21.12.2019. – 28.12.2019,
Nova godina: 01. i 02.01.2020,
Nenastavni dani: 30. i 31.12.2019. i 03. i 06.01.2020,
Božić: 07.01.2020.
Napomena: Nadoknade 19.10.2019 – po rasporedu za ponedeljak, 16.11.2019 – po rasporedu za utorak, 11.01.2020 – po rasporedu za ponedeljak
Drugi semestar 18.02.2020. – 08.06.2020.
Neradni daniDan državnosti: 15, 16. i 17.02.2020,
pauza za aprilski ispitni rok: 06.04.2020. – 11.04.2020,
Uskrs: 17, 18, 19. i 20.04.2020,
Praznik rada: 01. i 02.05.2020.
Napomena: 14.03. i 09.05.2020 – po rasporedu za petak, 30.05.2020 – po rasporedu za ponedeljak
Ispitni rokovi
NazivPrijavaTrajanje
Decembarski:15.12.2019. – 19.12.2019. 21.12.2019. – 28.12.2019.
Januarsko-februarski:25.01.2020. – 30.01.2020.01.02.2020. – 14.02.2020.
Aprilski:28.03.2020. – 02.04.2020.06.04.2020. – 11.04.2020.
Junski 1:03.06.2020. – 07.06.2020.09.06.2020. – 24.06.2020.
Junski 2:20.06.2020. – 24.06.2020.25.06.2020. – 11.07.2020.
Septembarski:16.08.2020. – 20.08.2020.24.08.2020. – 05.09.2020.
Oktobarski:01.09.2020. – 05.09.2020.07.09.2020. – 18.09.2020.
Oktobarski 2:14.09.2020. – 18.09.2020.19.09.2020. – 30.09.2020.
Prvi semestar 28.10.2019. – 14.02.2020.
Neradni daniDan primirija u I Svetskom ratu: 11.11.2019,
Nova godina: 01. i 02.01.2020,
Nenastavni dani: 30. i 31.12.2019. i 03. i 06.01.2020,
Božić: 07.01.2020.
Napomena: Nadoknade 19.10.2019 – po rasporedu za ponedeljak, 16.11.2019 – po rasporedu za utorak, 11.01.2020 – po rasporedu za ponedeljak
Drugi semestar 24.02.2020. – 12.06.2020.
Neradni daniDan državnosti: 15, 16. i 17.02.2020,
pauza za aprilski ispitni rok: 06.04.2020. – 11.04.2020,
Uskrs: 17, 18, 19. i 20.04.2020,
Praznik rada: 01. i 02.05.2020.
Napomena: 14.03. i 09.05.2020 – po rasporedu za petak, 30.05.2020 – po rasporedu za ponedeljak
Ispitni rokovi
NazivPrijavaTrajanje
Decembarski:15.12.2019. – 19.12.2019. 21.12.2019. – 28.12.2019.
Januarsko-februarski:25.01.2020. – 30.01.2020.15.02.2020. – 22.02.2020.
Aprilski:28.03.2020. – 02.04.2020.06.04.2020. – 11.04.2020.
Junski 1:03.06.2020. – 07.06.2020.13.06.2020. – 26.06.2020.
Junski 2:20.06.2020. – 24.06.2020.27.06.2020. – 11.07.2020.
Septembarski:16.08.2020. – 20.08.2020.24.08.2020. – 05.09.2020.
Oktobarski:01.09.2020. – 05.09.2020.07.09.2020. – 18.09.2020.
Oktobarski 2:14.09.2020. – 18.09.2020.19.09.2020. – 30.09.2020.
Prvi semestar 07.10.2019. – 31.01.2020.
Neradni daniDan primirija u I Svetskom ratu: 11.11.2019,
pauza za decembarski ispitni rok: 21.12.2019. – 28.12.2019,
Nova godina: 01. i 02.01.2020,
Nenastavni dani: 30. i 31.12.2019. i 03. i 06.01.2020,
Božić: 07.01.2020.
Napomena: Nadoknade 19.10.2019 – po rasporedu za ponedeljak, 16.11.2019 – po rasporedu za utorak, 11.01.2020 – po rasporedu za ponedeljak
Drugi semestar 18.02.2020. – 08.06.2020.
Neradni daniDan državnosti: 15, 16. i 17.02.2020,
pauza za aprilski ispitni rok: 06.04.2020. – 11.04.2020,
Uskrs: 17, 18, 19. i 20.04.2020,
Praznik rada: 01. i 02.05.2020.
Napomena: 14.03. i 09.05.2020 – po rasporedu za petak, 30.05.2020 – po rasporedu za ponedeljak
Ispitni rokovi
NazivPrijavaTrajanje
Decembarski:15.12.2019. – 19.12.2019. 21.12.2019. – 28.12.2019.
Januarsko-februarski:25.01.2020. – 30.01.2020.01.02.2020. – 14.02.2020.
Aprilski:28.03.2020. – 02.04.2020.06.04.2020. – 11.04.2020.
Junski 1:03.06.2020. – 07.06.2020.09.06.2020. – 24.06.2020.
Junski 2:20.06.2020. – 24.06.2020.25.06.2020. – 11.07.2020.
Septembarski:16.08.2020. – 20.08.2020.24.08.2020. – 05.09.2020.
Oktobarski:01.09.2020. – 05.09.2020.07.09.2020. – 18.09.2020.
Oktobarski 2:14.09.2020. – 18.09.2020.19.09.2020. – 30.09.2020.
Ispitni rok
NazivPrijavaTrajanje
Oktobarski:10.10.2019. – 11.10.2019.14.10.2019. – 25.10.2019.
Novembarski:31.10.2019. – 01.11.2019.04.11.2019. – 01.11.2019.
Decembarski:19.12.2019. – 20.12.2019.21.12.2019. – 28.12.2019.
Januarsko-februarski:30.01.2020. – 31.01.2020.01.02.2020. – 14.02.2020.
Martovski:12.03.2020. – 13.03.2020.16.03.2020. – 27.03.2020.
Aprilski:15.04.2020. – 16.04.2020.21.04.2020. – 30.04.2020.
Majski:07.05.2020. – 08.05.2020.11.05.2020. – 22.05.2020.
Junski:11.06.2020. – 12.06.2020.16.06.2020. – 27.06.2020.
Junski 2:25.06.2020. – 26.06.2020.29.06.2020. – 11.07.2020.
Septembarski:20.08.2020. – 21.08.2020.24.08.2020. – 12.09.2020.
Septembarsko-oktobarski:10.09.2020. – 11.09.2020.14.09.2020. – 30.09.2020.