2715 (PR-33) PROGRAMSKI PAKETI U FIZICI
  • MASTER AKADEMSKE
    • Primenjena fizika
Tip predmetaIzborni
ESPB 6.00
I  semestar
Nedeljni2+2+0+0Semestralni 30+30+0+0

Plan angažovanja za školsku 2017/2018

Predavanja Aleksić (Slobodan) Dejan
Vežbe Milošević (Dragan) Milan

Nema studenata koji slušaju ovaj predmet u školskoj 2017/2018 godini