DSF40 (F-317) FIZIČKA MERENJA I SENZORI
  • DOKTORSKE AKADEMSKE
    • Fizika
Tip predmetaIzborni
ESPB 15.00
II  semestar
Nedeljni5+0+0+0Semestralni 75+0+0+0

Plan angažovanja za školsku 2017/2018

Predavanja Pavlović (Тomislav) Zoran

Nema studenata koji slušaju ovaj predmet u školskoj 2017/2018 godini