DSF55 (F-312) SISTEMI ZA AKVIZACIJU PODATAKA
  • DOKTORSKE AKADEMSKE
    • Fizika
Tip predmetaIzborni
ESPB 15.00
II  semestar
Nedeljni5+0+0+0Semestralni 0+0+0+0

Plan angažovanja za školsku 2017/2018

Predavanja Aleksić (Slobodan) Dejan
   Spisak studenata koji slušaju ovaj predmet u školskoj 2017/2018 godini