DSF59 (F-326) FIZIKA ELEKTRIČNIH GASNIH PRAŽNJENJA
  • DOKTORSKE AKADEMSKE
    • Fizika
Tip predmetaIzborni
ESPB 15.00
IV  semestar
Nedeljni5+0+0+0Semestralni 0+0+0+0

Plan angažovanja za školsku 2017/2018

Predavanja Radović (Кrsta) Miodrag

Nema studenata koji slušaju ovaj predmet u školskoj 2017/2018 godini