Dr Đorđević S. Goran
- Redovni profesor -
Departman za fiziku
e-mail: gorandj@pmf.ni.ac.rs  / gorandj@junis.ni.ac.rs
Kabinet:  306
Telefon:  018/533 015, lok.147
Konsultacije:  ponedeljak, 15:00 - 17:00
  Predmet:   Studije, studijski program   Tip nastave
Osnove matematičke fizike
 • osnovne akademske studije, Fizika 2014
 • predavanja
Uvod u kosmologiju
 • osnovne akademske studije, Fizika 2014
 • predavanja
Osnovi matematičke fizike
 • osnovne akademske studije, Fizika
 • predavanja
Fizika elementarnih čestica
 • master akademske studije, Fizika 2014
 • predavanja
Fizika elementarnih čestica
 • master akademske studije, Fizika 2014
 • predavanja
Viši kurs matematičke fizike
 • doktorske akademske studije, Fizika
 • predavanja
Кvantna teorija na nearhimedovim i deformisanim prostorima
 • doktorske akademske studije, Fizika
 • predavanja
Poglavlja teorijske fizike
 • doktorske akademske studije, Fizika
 • predavanja
Кvantna teorija na nearhimedovim i deformisanim prostorima
 • doktorske akademske studije, Fizika 2014
 • predavanja