Konkursi za radna mesta

25.10.2017. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

25.10.2017.  - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom


   Tekst konkursa

   Ispravka dela konkursa

13.09.2017. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

19.7.2017. god.-Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

19.7.2017. god. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom


   Tekst konkursa

   Izveštaj dr Marija Cvetković

   Kategorizacija dr Marija Cvetković

19.7.2017. Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

05.07.2017. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

28.6.2017. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

07.06.2017. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

17.05.2017. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

12.04.2017. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

12.04.2017. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom


   Tekst konkursa

   Izveštaj dr Dejan Aleksić

   Kategorizacija dr Dejan Aleksić

29.03.2017. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

08.03.2017. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

08.03.2017. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom


   Tekst konkursa

   Izveštaj dr Vesna Veličković

   Kategorizacija dr Vesna Veličković

01.03.2017. - Konkurs za izbor saradnika sa punim radnim vremenom

01.03.2017. - Konkurs za izbor saradnika sa punim radnim vremenom


   Tekst konkursa

   Izveštaj Jelena Nikolić

18.01.2017. - Konkurs za izbor saradnika sa punim radnim vremenom

18.01.2017. - Konkurs za izbor saradnika sa punim radnim vremenom


   Tekst konkursa

   Izveštaj Željko Mladenović

28.12.2016. - Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa punim radnim vremenom

23.11.2016. - Konkurs za izbor saradnika sa punim radnim vremenom

02.11.2016. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

02.11.2016. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom


   Tekst konkursa

   Izveštaj dr Snežana Jovanović

   Kategorizacija dr Snežana Jovanović

19.10.2016. - Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa punim radnim vremenom

14.09.2016. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

14.09.2016. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom


   Tekst konkursa

   Izveštaj dr Milan Đorđević

   Kategorizacija dr Milan Đorđević

27.7.2016. - Konkurs za izbor saradnika sa punim radnim vremenom

27.7.2016. - Konkurs za izbor saradnika sa punim radnim vremenom


   tekst konkursa

   Izveštaj Marija Cvetković

13.07.2016. - Konkurs za izbor saradnika sa punim radnim vremenom

13.07.2016. - Konkurs za izbor saradnika sa punim radnim vremenom


   Tekst konkursa

   Izveštaj Vladan Pavlović