Konkursi za radna mesta

07.03.2018. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

07.03.2018. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom


   Tekst konkursa

14.02.2018. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

14.02.2018. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom


   Tekst konkursa

07.02.2018. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

31.01.2018. - Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa punim radnim vremenom

24.01.2018. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

24.01.2018. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom


   Tekst konkursa

   PONIŠTENJE KONKURSA

03.01.2018. - Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa punim radnim vremenom

29.11.2017. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

29.11.2017. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom


   Tekst konkursa

   izveštaj dr Dragana Jenačković

   kategorizacija dr Dragana Jenačković

22.11.2017. - Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa punim radnim vremenom

25.10.2017. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

13.09.2017. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

19.7.2017. god.-Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

19.7.2017. god. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom


   Tekst konkursa

   Izveštaj dr Marija Cvetković

   Kategorizacija dr Marija Cvetković

19.7.2017. Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

05.07.2017. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

28.6.2017. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

07.06.2017. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

17.05.2017. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

12.04.2017. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

12.04.2017. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom


   Tekst konkursa

   Izveštaj dr Dejan Aleksić

   Kategorizacija dr Dejan Aleksić

29.03.2017. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

08.03.2017. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

08.03.2017. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom


   Tekst konkursa

   Izveštaj dr Vesna Veličković

   Kategorizacija dr Vesna Veličković

01.03.2017. - Konkurs za izbor saradnika sa punim radnim vremenom

01.03.2017. - Konkurs za izbor saradnika sa punim radnim vremenom


   Tekst konkursa

   Izveštaj Jelena Nikolić