Gordana Stojanović
CV


Zvanje

Redovni profesor

Uža naučna oblast

Organska hemija i biohemija

Akademska karijera

Godina

Institucija

Mesto

Osnovne studije

1983.

Filozofski fakultet (sada Prirodno-matematički)

Niš

Magistarske studije

1990.

Filozofski fakultet (sada Prirodno-matematički)

Niš

Doktorat

1997.

Filozofski fakultet (sada Prirodno-matematički)

Niš

Asistent pripravnik

1986.

Filozofski fakultet (sada Prirodno-matematički)

Niš

Asistent

1991.

Filozofski fakultet (sada Prirodno-matematički)

Niš

Docent

1998.

Filozofski fakultet (sada Prirodno-matematički)

Niš

Vanredni profesor

2003.

Prirodno-matematički fakultet

Niš

Redovni profesor

2007.

Prirodno-matematički fakultet

Niš