Daniela G. Milojević, nkv radnik
- radnik na održavanju higijene -
Služba za tehničke poslove i obezbeđenje zgrade
Kancelarija:  4
Telefon:  018/533-015 lok.136