Promena termina polaganja ispita metodika nastave geografije i metodika praktične nastave geografije u ispitnom roku jun 1.
datum postavljanja: 5.6.2017 Služba za nastavu i studenstka pitanja
Promena termina polaganja ispita metodika nastave geografije i metodika praktične nastave geografije u ispitnom roku jun 1. Na molbu studenata, ispit iz navedenih predmeta  će biti održan 21.06.2017. godine u terminu od 09:30 časova.
*Napomena: Promena se odnosi samo na redovne studente. Stari studenti koji polažu metodiku nastave geografije, ispit polažu u postojećem terminu 14.06.2017 godine  sa početkom u 09:30.