Promena termina polaganja ispita Prirodno-geografske osnove turizma 2 u roku jun 1. Ispit će biti održan 23.06.2017. sa početkom u 09:00.
datum postavljanja: 5.6.2017 Služba za nastavu i studenstka pitanja