Izmena terimi ispita kod prof. dr Ranka Dragovica
datum postavljanja: 19.6.2017 Služba za nastavu i studenstka pitanja
Svi ispiti kod predmetnog profesora dr Ranka Dragovica u junskom 2 roku, pomeraju se od 28.06.2017. za cetvrtak 29.06.2017. godine sa pocetkom u 13:00 h.