PROMENA ТERMINA ISPIТA NA DEPARТMANU ZA GEOGRAFIJU КOD PROF. VIDOJA SТEFANOVIĆA I PROF. JELENE PEТROVIĆ
datum postavljanja: 17.8.2017 Služba za nastavu i studenstka pitanja

PROMENA ТERMINA ISPIТA NA DEPARТMANU ZA GEOGRAFIJU КOD PROF. VIDOJA SТEFANOVIĆA I PROF. JELENE PEТROVIĆ

 

Nacionalna ekonomija - 28.8.2017. g. u 9,00 (OAS)

Ekonomika  i organizacija preduzeća - 28.8.2017. g u 12,00 (OAS, MAS i stare studije)

Ekonomika turizma - 25.8.2017. g. u 10,00 (MAS i stare studije)

Menadžnment turističke privrede - 25.8.2017. g. u 09,00 (OAS, MAS i stare studije)

Marketing u turizmu - 28.8.2017. g u 11,00 (OAS i stare studije)

Ljudski resursi u turizmu - 28.8.2017. g u 10,00 (MAS)

Metodologija NIR - a - 28.8.2017. g u 11,00 (MAS)

Marketing i menadžment turistučke destinacije - 28.8.2017. g u 11,00 (MAS)

Svetska privreda - 28.8.2017. g u 12,00 (MAS)