Prvi čas Francuskog jezika biće održan u sredu, 21. II 2018, sa početkom u 15 sati (117)
datum postavljanja: 19.2.2018 Služba za nastavu i studenstka pitanja