Predavanja iz predmeta OSNOVI КONТROLE КVALIТEТA U ANALIТIČКOJ LABORAТORIJI na Departmanu za hemiju održaće se po rasporedu u ponedeljak 12.03.2018. u 8 i 30
datum postavljanja: 6.3.2018 Služba za nastavu i studenstka pitanja