Jun 2 za studente koji studiraju po starom programu
datum postavljanja: 23.5.2018 Računarski centar

Obaveštavaju se studenti koji su upisali studije po nastavnim planovima koji su važili do 2007. godine (studije po starim studijskim programima) da će imati dva ispitna roka (Jun 1 i Jun 2) u toku juna i jula 2018. godine u terminima koji se nalaze u akademskom kalendaru na linku http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/vesti/kalendar_nastave_17_18.pdf