Pronađena su sledeća obaveštenja (ukupno 36)
1
Datum postavljanja: 23.5.2014

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 28.5.2014.godine

2
Datum postavljanja: 17.4.2014

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 23.04.2014.godine

3
Datum postavljanja: 20.3.2014

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 26.03.2014.godine

4
Datum postavljanja: 21.2.2014

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 26.02.2014.godine

5
Datum postavljanja: 17.1.2014

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 22.01.2014.godine

6
Datum postavljanja: 13.12.2013

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 18.12.2013.godine

7
Datum postavljanja: 15.11.2013

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 20.11.2013.godine

8
Datum postavljanja: 18.10.2013

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 23.10.2013.godine

9
Datum postavljanja: 20.9.2013

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 25.09.2013.godine

10
Datum postavljanja: 30.8.2013

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 04.09.2013.godine

11
Datum postavljanja: 24.6.2013

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 26.06.2013.godine

12
Datum postavljanja: 17.5.2013

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 22.05.2013.godine

13
Datum postavljanja: 19.4.2013

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 24.04.2013.godine

14
Datum postavljanja: 22.3.2013

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 27.03.2013.godine

15
Datum postavljanja: 22.2.2013

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 27.02.2013.godine

16
Datum postavljanja: 18.1.2013

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 23.01.2013.godine

17
Datum postavljanja: 7.12.2012

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 12.12.2012.godine

18
Datum postavljanja: 9.11.2012

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 14.11.2012.godine

19
Datum postavljanja: 11.10.2012

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 17.10.2012.godine

20
Datum postavljanja: 14.9.2012

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 19.09.2012.godine

21
Datum postavljanja: 6.7.2012

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 11.07.2012.godine

22
Datum postavljanja: 22.6.2012

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 27.06.2012.godine

23
Datum postavljanja: 18.5.2012

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 23.05.2012.godine

24
Datum postavljanja: 20.4.2012

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 25.04.2012.godine

25
Datum postavljanja: 30.3.2012

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 04.04.2012.godine

26
Datum postavljanja: 9.3.2012

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 14.03.2012.godine

27
Datum postavljanja: 24.2.2012

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 29.02.2012.godine

28
Datum postavljanja: 20.1.2012

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 25.01.2012.godine

29
Datum postavljanja: 16.12.2011

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 21.12.2011.godine

30
Datum postavljanja: 18.11.2011

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 23.11.2011.godine

31
Datum postavljanja: 17.10.2011

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 19.10.2011.godine

32
Datum postavljanja: 9.9.2011

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 14.09.2011.godine

33
Datum postavljanja: 17.6.2011

U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 22.06.2011.godine

34
Datum postavljanja: 20.5.2011
U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 25.05.2011.godine
35
Datum postavljanja: 15.4.2011
U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koje će biti održano 20.04.2011.godine
36
Datum postavljanja: 18.2.2011
U prilogu se nalazi materijal za sednicu Izbornog veća koja će biti održana 23.02.2011.godine