Pronađena su sledeća obaveštenja (ukupno 1)
1
Datum postavljanja: 18.5.2018
Кolokvijum iz predmeta Hidrologija, za studente II godine Osnovnih akademskih studija, održaće se u utorak, 22.05.2018. godine u učionici br.12, po sledećem rasporedu: od 10 do 11 časova kolokvijum će polagati studenti, koji su predmet Hidrologija slušali prethodnih školskih godina, a od 11 do 12 časova kolokvijum će polagati studenti koji prvi put slušaju predmet Hidrologija u školskoj 2017/2018. godini.

Popravni kolokvijum će se održati u utorak, 29.05.2018. godine od 10 časova u učionici br. 12.