Departman za biologiju i ekologiju


1. Dr Rade ČukuranovićRedovni profesor
2. Dr Stevo NajmanRedovni profesor
3. Dr Slaviša M. StamenkovićRedovni profesor
4. Dr Jelka M. Crnobrnja-IsailovićRedovni profesor
5. Dr Ljupko RundićRedovni profesor
6. Dr Vladimir N. RanđelovićRedovni profesor
7. Dr Dragana D. StojičićRedovni profesor
8. Dr Vladimir A. ŽikićRedovni profesor
9. Dr Тatjana Lj. MitrovićRedovni profesor
10. Dr Тatjana M. Mihajilov-КrstevRedovni profesor
11. Dr Ljubiša B. ĐorđevićVanredni profesor
12. Dr Marina Ž. JuškovićVanredni profesor
13. Dr Bojan К. ZlatkovićVanredni profesor
14. Dr Perica J. VasiljevićVanredni profesor
15. Dr Nataša JokovićVanredni profesor
16. Dr Zorica Z. Stojanović-RadićVanredni profesor
17. Dr Dragana D. JenačkovićDocent
18. Dr Milica S. Stojković-PiperacDocent
19. Dr Saša S. StankovićDocent
20. Dr Vladimir J. CvetkovićDocent
21. Dr Marija Vukelić Nikolić Docent
22. Dr Svetlana M. ТošićDocent
23. Dr Ana V. SavićDocent
24. Dr Dragana M. StojadinovićDocent
25. Dr Jelena S. VitorovićDocent
26. Dr Zorica S. MitićDocent
27. Dr Danijela S. NikolićDocent
28. Dr Marijana M. Ilić MiloševićDocent
29. Dr Đurađ D. MiloševićDocent
30. Nikola StankovićAsistent
31. Milena V. AleksićAsistent