Departman za biologiju i ekologiju


1. Dr Rade ČukuranovićRedovni profesor
2. Dr Stevo NajmanRedovni profesor
3. Dr Slaviša M. StamenkovićRedovni profesor
4. Dr Jelka M. Crnobrnja-IsailovićRedovni profesor
5. Dr Ljupko RundićRedovni profesor
6. Dr Vladimir N. RanđelovićRedovni profesor
7. Dr Vladimir A. ŽikićRedovni profesor
8. Dr Тatjana Lj. MitrovićRedovni profesor
9. Dr Ljubiša B. ĐorđevićVanredni profesor
10. Dr Dragana D. StojičićVanredni profesor
11. Dr Marina Ž. JuškovićVanredni profesor
12. Dr Тatjana M. Mihajilov-КrstevVanredni profesor
13. Dr Bojan К. ZlatkovićVanredni profesor
14. Dr Perica J. VasiljevićVanredni profesor
15. Dr Nataša JokovićVanredni profesor
16. Dr Zorica Z. Stojanović-RadićVanredni profesor
17. Dr Milica S. Stojković-PiperacDocent
18. Dr Saša S. StankovićDocent
19. Dr Vladimir J. CvetkovićDocent
20. Dr Marija Vukelić Nikolić Docent
21. Dr Svetlana M. ТošićDocent
22. Dr Ana V. SavićDocent
23. Dr Zorica S. MitićDocent
24. Dr Danijela S. NikolićDocent
25. Dr Marijana M. Ilić MiloševićDocent
26. Dr Đurađ D. MiloševićDocent
27. Nikola StankovićAsistent
28. Milena V. AleksićAsistent
29. Dragana D. JenačkovićAsistent
30. Dragana M. StojadinovićAsistent
31. Jelena S. VitorovićAsistent