Aktivnosti

 • Trening pisanja i upravljanja projektom

              

  Članovi tima Bioekocena su prošli obuku za pisanje i upravljanje projektom u okviru Programa „Partnertsvo za obrazovanje i razvoj zajednice” (PECD program) pod pokroviteljstvom kompanije Philip Morris u Srbiji.

 • Adaptacija laboratorije

              

  Prirodno-matematički fakultet u Nišu je za potrebe rada BIOEKOCEN-a ustupio prostor na fakultetu, koji je adaptirao  u skladu sa specifičnim potrebama laboratorijskih istraživanja.

 • Opremanje laboratorije

              

  Nakon adaptacije laboratorije instalirana je sva potrebna oprema (lupa i mikroskop) za analizu vodenih biljnih i životinjskih zajednica. Pored optičke opreme instalirana je oprema za bakterijološku analizu pijaće vode (autoklav).

 • Određivanje lokaliteta za uzimanje uzoraka

              

  Stanje kvaliteta vode  neophodno je pratiti na tačkama iznad i ispod zagađivča. Na osnovu toga su i odabrani lokaliteti na kojima će stidentski tim Bioekocen-a uzorkovati vodu, kao i biljne i životinjske organizme koji naseljavaju vodena staništa.

 • Izlazak na teren

              

  Izlazak na teren i uzimanje uzoraka za fizičo-hemijsku analizu vode kao i uzoraka sa akvatičnim organizmima koji naseljavaju dno reke.

  • Priprema uzoraka

               

   Priprema uzoraka za determinaciju. Odvajanje neživog materijala (kamenje, šljunak, pesak,..) od živog materijala, koji je i predmet izučavanja bioekocena.

 • Determinacija uzoraka

              

  Determinacija uzoraka tj. identifikacija i prebrojavanje akvatičnih organizama, i određivanje indeksa zagađenosti.

 • Bakteriološke analize vode

              

  U laboratoriji Bioekocen-a iz oblasti mikrobiologije rade se 2 vrste testova: test na ukupan broj bakterija u 1ml vode i test na prisustvo koliformnih bakterija (Escherichia coli). Zahvaljujući ovim testovima sa velikom sigurnošću se može odrediti bakteriološka ispravnost vode.

 • Svečano otvaranje laboratorije

              

  Dana 28.11.2012. godine u 11 časova svečano je otvorena laboratorija bioekocena.

 • Dan otvorenih vrata

              

  Građani svakog meseca mogu dostaviti uzorke vode na besplatno ispitivanje u laboratoriju za biološki i ekološki monitoring voda grada Niša – BIOEKOCEN, kako bi dobili ocenu zdravstvene ispravnosti vode za piće.

  Simpozijum florističara jugoistočne Srbije i susednih regiona

              

  Tim Bioekocena je učestvovao na 11. Simpozijumu florističara jugoistočne Srbije i susednih regiona, koji je održan u periodu od 13.-16.juna 2013. godine na Vlasinskom jezeru.