O nama

BIOEKOCEN čini tim zainteresovanih mladih ljudi, svesnih ugroženosti vode i živog sveta u njoj. Svi su studenti Prirodno-matematičkog fakulteta, Departmana za biologiju i ekologiju. Predvođeni mentorom i zapošljenima na ovom Departmanu, udružila ih je ideja o očuvanju sredine iz koje je potekao život – vode.

  

      Članovi bioekocena:

 

Prof. dr Vladimir Ranđelović, redovni profesor Departmana za biologiju i ekologiju, PMF-a, Univerziteta u Nišu. Trenutno je prodekan za nastavu na PMF-u, a bio je dugogodišnji upravnik Departmana za biologiju i ekologiju. Predsednik je Organizacionog odbora međunarodnog kongresa "Simposium on the flora of southeastern Serbia and neighbouring regions" u više navrata. Ujedno je i glavni urednik časopisa "Biologica Nyssana". Učestvovao je na mnogim nacionalnim i međunarodnim projektima, što je posvedočeno i mnogobrojnim publikacijama.

Odgovornost: Objedinjavanje sposobnosti ostalih članova tima, davanje sugestija i smernica kako u stručnom, tako i u organizacionom pogledu.

master ekolog Čedomir Stevčić. Učestvovao je u pisanju i realizaciji mnogih projekata. Od njih se izdvaja projekat "Eko soba" koji je proglašen za najbolju omladinsku volontersku akciju u Srbiji u 2011. godini gde je bio koordinator projekta i učestvovao u njegovom pisanju.

Odgovornost: vođa projekta, velikim delom koordinira aktivnosti ostalih članova i učestvuje u planiranju i izvođenju svih aktivnosti predviđenih projektom. Učestvovanje u nabavci opreme.

Aleksandar Rakić, student master studija na Departmanu za biologiju i ekologiju PMF-a, Univerziteta u Nišu. Učestvovao je u pisanju i realizaciji projekata, među kojima i projekta "Eko soba". Veštine u komunikaciji i vladanje programskim jezicima omogućuje da radi na poslovima kreiranja i održavanja sajta projekta. Grafiči je dizajner časopisa "Biologica Nyssana", i publikacije “Samonikla flora spomen-parka Čačalica, Požarevac’. Aktivni je član biološkog društva "dr Sava Petrović".

Odgovornost: Kreiranje i održavanje sajta projekta, komunikacija sa javnošću i promovisanje aktivnosti u okviru projekta.

master biolog Vanja Stojanović. Učestvovao je u pisanju i realizaciji projekata, među kojima i projekta "Eko soba".

Odgovornost: Adaptacija prostorije, uzorkovanje biološkog materijala na terenu. Analiza uzorkovanog materijala biljnog porekla. Bakteriološke analize.

master biolog Jasmina Urošević.

Odgovornost:  Nabavka potrošnog materijala za rad u laboratoriji. Uzorkovanje vode za fizičko-hemijske analize i biološku potrošnju kiseonika.

master biolog Aleksandra Davidović.

Odgovornost:  Nabavka potrošnog materijala za rad u laboratoriji. Analiza uzorkovanog materijala životinjskog porekla

 

Đurađ Milošević - asistent za užu naučnu oblast Zaštita životne sredine na Departmanu za biologiju i ekologiju PMF-a u Nišu. Student je doktorskih studija na PMF-u u Kragujevcu.

 

dr Ana Savić - asistent za užu naučnu oblast Zoologija na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Član je izvršnog odbora Biološkog društva „ Dr Sava Petrović“ u Nišu. Član je organizacionog odbora Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions u više navrata.
Učesnik je brojnih nacionalnih i međunarodnih kongresa i simpozijuma u oblasti hidrobiologije.

 

Milica Stojković - asistent za užu naučnu oblast Zaštita životne sredine na Departmanu za biologiju i ekologiju PMF-a u Nišu. Student je doktorskih studija na PMF-u u Kragujevcu.

 

 

     Saradnici bioekocena:

 

dr Nataša Joković, Docent na Departmanu za biologiju i ekologiju, PMF-a, Univerziteta u Nišu. Učesnik je brojnih nacionalnih i međunarodnih kongresa i simpozijuma u oblasti mikrobiologije, genetike i biotehnologije.

 

Nikola Nikolić - Student treće godine na Departmanu za Biologiju i ekologiju, aktivan u nevladinom sektoru, predsednik nevladinog udruzenja "Forest green", pisac i kordinator više projekata od kojih su značajniji "Eko soba" i "U zdravom telu zdrav duh".

 

Ivana Vasov - Student master studija na Departmanu za biologiju i ekologiju PMF-a, Univerziteta u Nišu. Veliko interesovanje u oblasti hidrobiologije. Saradnik za pripremu uzoraka za determinaciju kao i za samu determinaciju uzoraka.

 

Ivana Vulić - Student master studija na Departmanu za biologiju i ekologiju PMF-a, Univerziteta u Nišu. Veliko interesovanje u oblasti hidrobiologije. Saradnik za pripremu uzoraka za determinaciju kao i za samu determinaciju uzoraka.

 

Bojan Aleksić - Student master studija na Departmanu za biologiju i ekologiju PMF-a, Univerziteta u Nišu. Veliko interesovanje u oblasti hidrobiologije a posebno interesovanje za red plecoptera. Saradnik za pripremu uzoraka za determinaciju kao i za samu determinaciju uzoraka.