Služba za nastavu i studenstka pitanja
Ime i prezime Radno mesto Telefon
Milena D. Jovanović Šef službe za nastavu i studentska pitanja 018/533 015, lok.112
Milena M. Ilić referent za studentska pitanja 018/533 015, lok.146
Aleksandra Z. Stanković Stručni saradnik za specijalističke akademske i doktorske studije 018/533 015, lok.112
Jelena N. Mitić referent za studentska pitanja 018/533 015 lok.146
Maja S. Pavlović referent za studentska pitanja 018/533 015 lok.125

Telefon: 018/533 015, lok.112
email: studinfo@pmf.ni.ac.rs