Služba za nastavu i studenstka pitanja
Ime i prezime Radno mesto Telefon
Snežana V. Joksimović Šef službe za nastavu i studentska pitanja 018/533 015, lok.112
Milena D. Jovanović član Saveta 018/533 015, lok.146
Srđan Т. Mladenović referent za studentska pitanja 018/533 015, lok.125
Milena M. Ilić referent za studentska pitanja 018/533 015, lok.146
Aleksandra Z. Stanković Stručni saradnik za specijalističke akademske i doktorske studije 018/533 015, lok.112
Jelena N. Mitić referent za studentska pitanja
Maja S. Pavlović referent za studentska pitanja
Valentina M. Grahovac referent za studentska pitanja

Telefon: 018/533 015, lok.112
email: studinfo@pmf.ni.ac.rs