Dekanat Prirodno-matematičkog fakulteta
Ime i prezime Radno mesto Telefon
Dr Ivan D. Mančev Dekan 018/533 015, lok.143
Dr Jelena M. Ignjatović Prodekan za koordinaciju međunarodnih projekata 018/533 015, lok.151
Dr Aleksandra R. Zarubica Prodekan za materijalno i finansijsko poslovanje
Dr Vladimir N. Ranđelović Prodekan za nastavu 018/533 015, lok.155
Dr Dragan S. Đorđević Prodekan za naučno-istraživački rad
Dr Тatjana D. Anđelković Prodekan za obezbeđenje kvaliteta 018/514 880
Dr Ivan M. Filipović Prodekan za prostorni razvoj Fakulteta 018/533 015, lok.152

Telefon: 018/533 015, lok.120