Služba za materijalno i finansijsko poslovanje
Ime i prezime Radno mesto Telefon
Miodrag I. Jovanović Šef službe za materijalno i finansijsko poslovanje 018/533 015, lok.133
Slaviša M. Кragić referent nabavke 018/533 015, lok.133
Тatjana Đ. Ranđelović blagajnik 018/533 015, lok.133
Nadica D. Andrejić kontista-bilansista 018/533 015, lok.133
Miljan M. Тošić stručni saradnik na poslovima javnih nabavki 018/533 015,lok.133

Telefon: 018/533 015, lok.133