Laboratorija fizike
Ime i prezime Radno mesto Telefon
Mr Branislava V. Đurić-Stanojević Stručni saradnik za rad u laboratoriji 018/533 015, lok.115
Dragan Đ. Radivojević Stručni saradnik za rad u laboratoriji
Slavica M. Jovanović Stručni saradnik za rad u laboratoriji 018/533-015 lok.110
Žarko D. Cvetanović Stručni saradnik za rad u laboratoriji