Laboratorija hemije
Ime i prezime Radno mesto Telefon
Jovan R. Jovanović Laborant za hemiju
Gordana Ž. Stoimenov Laborant za hemiju
Olivera D. Anđelković Stručni saradnik-izdavač analiza
Stanka N. Nikolov Laborant za hemiju
Maja M. Raičević Stručni saradnik-laborant
Dr Danijela V. Bojić Stručni saradnik-laborant
Lidija B. Miletić Stručni saradnik-izdavač analiza
Radovan M. Pavlović Stručni saradnik-magacioner
Nataša R. Đorđević Stručni saradnik-laborant