Laboratorija biologije
Ime i prezime Radno mesto Telefon
Dr Marija S. Marković Stručni saradnik-laborant
Marija V. Nešić Stručni saradnik-laborant
Slađana N. Vukašinović tehnički saradnik
Ivan S. Gnjatović Stručni saradnik-laborant
Andrea Lj. Žabar Popović Stručni saradnik-laborant