Biblioteka
Ime i prezime Radno mesto Telefon
Srđanka D. Popović Šef biblioteke 018/533-015 lok.126
Mirjana D. Mančev bibliotekar 018/533-015 lok.126
Maja P. Mitić bibliotekar 018/533-015 lok.126
Olga M. Кalčić bibliotekar
Nataša V. Ilić-Janković bibliotekar

Telefon: 018/533 015, lok.126

ČITAONICA fakulteta nalazi se u prostoriji br. 301 (potkrovlje zgrade u dvorištu) i otvorena je
svakog radnog dana od 800 do 1900 h.

Pravilnik o radu
Informacije o pretraživanju fonda biblioteke
Elektronski katalog Biblioteke PMF-a