Služba za tehničke poslove i obezbeđenje zgrade
Ime i prezime Radno mesto Telefon
Ljiljana A. Milošević Šef službe za tehničke poslove i obezbeđenje zgrade 018/533-015, lok.136
Ljubiša L. Spasić domar 018/533-015 lok.136
Dragan M. Ivković kurir 018/533-015 lok.136
Biljana V. Nišavić radnik na održavanju higijene 018/533-015 lok.136
Daniela G. Milojević radnik na održavanju higijene 018/533-015 lok.136
Emina D. Petrović spremačica kafe - kuvarica
Snežana N. Vasković radnik na održavanju higijene 018/533-015 lok.136
Milivoje Lj. Vrbica čuvar 018/533-015 lok.136
Ljiljana J. Zdravković radnik na održavanju higijene 018/533-015,lok.136
Milan S. Radulović portir
Boban M. Mitić pomoćnik domara
Velika Z. Zlatanović radnik na održavanju higijene
Miloš J. Jovanović čuvar
Danijela D. Petrović radnik na održavanju higijene