STUDIJSKI PROGRAM IZ GEOGRAFIJE
OSNOVNE  AKADEMSKE STUDIJE
Realizator:  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet  u Nišu

Broj ESPB bodova: 180
Dužina trajanja: 3 godine
Naziv studijskog programa:Geografija

Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija:

 

Šifra

Naziv predmeta

S

Tip

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

 

 

PRVA GODINA

1.

G-100

Uvod u geografiju

I

Tm

O

2

1

 

 

4

2.

G-101

Matematička geografija

I

Tm

O

2

2

 

 

7

3.

G-102

Geologija sa petrografijom

I

Ns

O

3

3

 

 

7

4.

G-103

Nacionalna ekonomija

I

Ao

O

2

2

 

 

6

5.

M-106
M-107

Izborni predmeti bloka A

I

Sa

I

3

1

 

 

6

6.

G-104

Kartografija

II

Ns

O

4

4

 

 

9

7.

G-105

Geološki resursi

II

Sa

O

2

2

 

 

7

8.

IO41

Informatika

II

Sa

O

3

3

 

 

7

9.

F-02
O-09

Izborni predmeti bloka B

II

Ao

I

2

2

 

 

7

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 43

DRUGA GODINA

1.

G106

Klimatologija

III

Ns

O

4

4

 

 

9

2.

G107

Biogeografija

III

Sa

O

4

2

 

 

7

3.

O-04G

Engleski jezik 1

III

Ao

O

2

2

 

 

7

4.

O-01
M-

Izborni predmeti bloka V

III

Ao

I

3

0

 

 

7

5.

G-108

Hidrologija

IV

Ns

O

3

3

 

 

9

6.

G-109

Geomorfologija

IV

Ns

O

3

3

 

 

9

7.

M-08

Statistika

IV

Sa

O

3

2

 

 

6

8.

G-115
G-116

Izborni predmeti bloka G

IV

Sa

I

2

2

 

 

6

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 42

TREĆA GODINA

1.

G-110

Geografija stanovništva

V

Tm

O

2

2

 

 

5

2.

G-111

Industrijaska geografija

V

Tm

O

2

1

 

 

4

3.

G-112

Agrarna geografija

V

Tm

O

2

1

 

 

4

4.

G-113

Regionalna geografija I

V

Ns

O

3

2

 

 

6

5.

G-114

Turistička geografija

V

Sa

O

2

2

 

 

5

6.

G-117
O-06

Izborni predmeti bloka D

V

Tm

I

2

1

 

 

6

7.

G-118

Regionalna geografija II

VI

Ns

O

3

2

 

 

8

8.

G-119

Geografija naselja

VI

Ns

O

3

2

 

 

7

9.

G-120

Geografija Srbije

VI

Sa

O

4

3

 

 

9

10.

G-121
O-07

Izborni predmeti bloka Đ

VI

Tm

I

2

2

 

 

6

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 43

Izborna nastava na studijskom programu:

 

Šifra

Naziv predmeta

Tip

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

 

 

 

 

 

P

V

DON

SIR

 

Predmeti izbornog bloka A

1

M-107

Geometrija

Sa

I

3

1

 

 

6

2

M-106

Poslovna matematika

Sa

I

3

1

 

 

6

Predmeti izbornog bloka B

1

F-02

Fizika

Ao

I

2

2

 

 

7

2

O-09

Francuski jezik 1

Ao

I

2

2

 

 

7

Predmeti izbornog bloka V

1

O-01G

Pedagogija

Ao

I

3

0

 

 

7

2

M-09

Poslovna statistika

Ao

I

3

0

 

 

7

Predmeti izbornog bloka G

1

G-115

Geografija lokalne sredine

Sa

I

2

2

 

 

6

2

G-116

Nacionalna klimatologija

Sa

I

2

2

 

 

6

Predmeti izbornog bloka D

1

G-117

Nacionalna hidrologija

Tm

I

2

1

 

 

6

2

O-06

Nacionalna istorija

Tm

I

2

1

 

 

6

Predmeti izbornog bloka Đ

1

G-121

Metodika nastave geografije

Tm

I

2

2

 

 

6

2

O-07

Kulturno-istorijske osnove turizma

Tm

I

2

2

 

 

6