STUDIJSKI PROGRAM: HEMIJA
OSNOVNE  AKADEMSKE STUDIJE
Realizator:  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet  u Nišu
Broj ESPB bodova: 180
Dužina trajanja: 3 godine

Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.

Raspored predmeta po semestrima,  nedeljni fond časova predavanja i vežbi, broj ESPB bodova svakog predmeta, nastavnik predviđen za izvođenje nastave

 

 

Š

Naziv predmeta

S

Tip

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

 

 

PRVA GODINA

1.

M-04

Matematika

1

AO

O

4

4

 

 

10

2.

F-01

Fizika

1

AO

O

4

 

2

 

8

3.

H-100

Opšta hemija

1

TM

O

4

2

1

 

8

4.

IO31

Primena računara u hemiji

1

AO

O

2

2

 

 

4

5.

IBO1

Predmet izbornog bloka 1

2

AO

IB

1

1

1

 

3

6.

H-101

Osnovi neorganske hemije

2

NS

O

4

1

2

 

9

7.

H-102

Analitička hemija I

2

NS

O

4

 

4

 

9

8.

H-103

Fizička hemija I

2

NS

O

4

 

4

 

9

 

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 51h15=765

 

 

DRUGA GODINA

1.

H-104

Fizička hemija II

3

NS

O

4

 

2

 

7

2.

H-105

Analitička hemija II

3

NS

O

2

 

4

 

6

3.

H-106

Organska hemija I

3

TM

O

3

 

1

 

5

3.

H-134 Metode izolovanja i razdvajanja u organskoj hemiji

3

TM

O

1

 

3

 

4

4.

H-107

Osnovi hemijske veze

3

TM

O

3

 

 

 

5

5.

IBO2

Predmet izbornog bloka 2

3

AO

IB

2

 

 

 

3

6.

H-108

Organska hemija II

4

NS

O

4

 

6

 

10

7.

H-109

Analitička hemija III

4

NS

O

2

 

2

 

4

8.

H-110

Hemija kompleksnih jedinjenja prelaznih metala

4

TM

O

4

 

1

1

 

8

9.

IBO3

Predmet izbornog bloka 3

4

 SA

IB

2

 

2

 

4

10.

IBO4

Predmet izbornog bloka 4

4

 SA

IB

1

 

3

 

4

 

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 53h15 = 795

 

 

TREĆA GODINA

1.

H-111

Instrumentalna
analitička hemija

5

SA

O

4

 

4

 

9

2.

H-112

Hemija primarnih biomolekula

5

NS

O

3

 

3

 

8

3.

H-113

Osnovi industrijske hemije

5

NS

O

2

 

1

 

4

4.

H-114

Hemija životne sredine I

5

NS

O

2

 

1

 

4

5.

IBO5

Predmet izbornog bloka 5

5

TM, SA,NS

IB

3

 

1

 

5

6.

H-115

Instrumentalne metode u organskoj hemiji

6

SA

O

4

2

 

 

8

7.

H-116

Biohemija I

6

NS

O

2

 

2

 

4

8.

IBO6

Predmet izbornog bloka 6

6

SA, NS

 

3

 

1

 

5

9.

IBO7

Predmet izbornog bloka 7

6

TM, SA

 

2

 

3

 

5

10

IBO8

Predmet izbornog bloka 8

6

 SA

 

2

 

2

 

4

11.

IBO9

Predmet izbornog bloka 9

6

TM, SA

 

2

 

2

 

4

 

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 51H15 = 765

 

 

Ukupno ESPB bodova

180

Izborni predmeti:

 

Š

Naziv predmeta

Tip

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

 

 

 

 

 

P

V

DON

SIR

 

Predmeti izbornog bloka 1

1

H-117

Zaštita i sigurnost u hemijskoj laboratoriji

AO

I

1

1

1

 

3

2

O-05

Engleski jezik 2

AO

I

3

 

 

 

3

Predmeti izbornog bloka 2

1

H-118

Nobelove nagrade u hemiji

AO

I

2

 

 

 

3

2

H-120

Kristalohemija sa osnovama mineralogije

AO

I

2

 

 

 

3

Predmeti izbornog bloka 3

1

H-121

Odabrana poglavlja iz neorganskih materijala u industriji

SA

I

2

1

1

 

4

2

H-124

Analitička hemija životne sredine

SA

I

2

 

2

 

4

Predmeti izbornog bloka 4

1

H-125

Odabrana poglavlja volumetrijske analize

SA

I

1

 

3

 

4

2

H-126

Priprema složenih uzoraka za analizu

SA

I

1

 

3

 

4

3

H-127

Metode odvajanja u hemiji 1

SA

I

1

 

3

 

4

Predmeti izbornog bloka 5

1

H-128

Osnovne metode i tehnike karakterizacije neorganskih jedinjenja

NS

I

3

1

 

 

5

2

H-129

Tehnologija materijala

SA

I

3

 

1

 

5

3

H-130

Obrada rezultata u analitičkoj hemiji

TM

I

3

 

1

 

5

Predmeti izbornog bloka 6

1

H-136

Galvanski procesi

NS

I

2

 

3

 

5

2

H-132

Zagađivači i zaštita od zagađivanja

SA

I

3

 

1

 

5

Predmeti izbornog bloka 7

1

H-245

Hemija heterocikličnih jedinjenja

NS

I

2

 

3

 

5

2

H-131

Korozija metala

SA

I

3

 

1

 

5

3

H-137

Prehrambena organska hemija

SA

I

2

 

3

 

5

Predmeti izbornog bloka 8

1

H-134

Metode izolovanja i razdvajanja u biohemiji

SA

I

2

 

2

 

4

2

H-139

Odabrana poglavlja instrumentalne analize

SA

I

2

 

2

 

4

3

H-140

Osnovi hemijske mikrobiologije

TM

I

2

 

2

 

4

Predmeti izbornog bloka 9

1

H-141

Nomenklatura u organskoj hemiji

TM

I

2

2

 

 

4

2

H-143

Prehrambeni aditivi

SA

I

2

 

2

 

4

Tipovi predmeta:

AO – Akademsko-opšteobrazovni
TM- teorijsko metodološki
NS-naučno stručni
US- umetničko stručni
SA-stručno aplikativni

Status predmeta:

O-obavezni
IB-izborni blok
OZ-obavezni zajednički za više modula, ako program ima module
IBZ-izborni zajednički za više modula, ako program ima module
OM-obavezni za modul
IBM-izborni blok modula

Časovi aktivne nastave:

P-predavanja
V-vežbe
DON- Drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr.)