Добродошли на одсек за биологију и екологију

Одсек за биологију и екологију постоји од 2000. године, а почев од школске 2008/09. године уписује студенте по новим акредитованим студијским програмима усклађеним са Болоњским процесом.

На основним академским студијама постоји један смер - Биологија, а на дипломским два смера - Биологија и Екологија и заштита природе.

Основне академске студије

Трају 3 године и након завршетка се стиче звање биолог (бечелар). Број испита предвиђених студијским програмом је 32, од којих су 22 обавезна, а 10 изборних предмета. На крају друге и треће године организују се теренска истраживања у биологији.

Дипломске академске студије

Трају 2 године и након завршетка се стиче звање дипл. биолог, односно дипл. биолог - еколог (мастер). Број испита предвиђен студијским програмом је 17, од којих су 12 обавезна, а 5 изборних предмета. У току завршеног семестра предвиђена је израда студијског истраживања и завршног (дипломског) рада.

Наставници и сарадници

На одсеку за биологију и екологију чека вас 9 наставника и 19 сарадниика, спремних да вам у сваком тренутку помогну да успешно савладате програме студија.

Биолози на Facebook-у

Књига утисака