Књига предмета - ДАС ЕКОШифра Предмет Наставник Сарадник


ПРВА ГОДИНА
БЕЗ401 Екологија биљака Ранђеловић Н. Владимир Данијела Димитријевић
EKO401 Конзервациона биологија Црнобрња-Исаиловић M. Јелка Ђурађ Милошевић
ЕКО402 Екотоксикологија Љубиша Ђорђевић Ђурађ Милошевић
ЕКОИ1 Предмет изборног блока 1    
ЕКОИ1 Предмет изборног блока 1    
БЕЗ402 Екологија животиња Црнобрња-Исаиловић М. Јелка Ана Савић
ЕКО403 Хидробиологија Ранђеловић Н. Владимир Ана Савић
ЕКО404 Заштита биолошке разноврсности Славиша Стаменковић Ђурађ Милошевић
ЕКО405 Екологија микроорганизама Татјана Михајилов Зорица Радић
ЕКОИ2 Предмет изборног блока 2    
ЕКОИ2 Предмет изборног блока 2    


ДРУГА ГОДИНА
БЕЗ501 Методологија научно-истраживачког рада Јакшић Н. Предраг Зорица Радић
ЕКО501 Урбана екологија Стаменковић М. Славиша Ђурађ Милошевић
БЕЗ502 Фитогеографија Ранђеловић Н. Владимир Данијела Димитријевић
ЕКОИ3 Предмет изборног блока 3    
ЕКО502 Биоиндикације и биомониторинг Стаменковић М. Славиша Ђурађ Милошевић
БЕЗ503 Зоогеографија Јакшић А. Предраг Ана Савић
БЕЗ504 Студијски истраживачки рад Сви наставници на програму  
ЕКОИ4 Предмет изборног блока 4    
ЕКОС01 Теренска истраживања у екологији Сви наставници на програму  
ЕКО503 Завршни рад ментор