Књига предмета - ДАСШифра Предмет Наставник Сарадник

 

ПРВА ГОДИНА
БЕЗ401 Екологија биљака Ранђеловић Н. Владимир Данијела Димитријевић
БИО401 Заштита животне средине Стаменковић M. Славиша Ђурађ Милошевић
БИО402 Упоредна физиологија Љубиша Ђорђевић Јелена Рајковић
БИОДИ1 Предмет изборног блока 1    
БИОДИ1 Предмет изборног блока 1    
БЕЗ402 Екологија животиња Црнобрња-Исаиловић М. Јелка Ана Савић
БИО403 Основи генет. инжењерства Митровић Љ. Татјана Светлана Тошић
БИО404 Хумана генетика Митровић Љ. Татјана Владимир Цветковић
БИО405 Основи биотехнологије Наташа Јоковић Владимир Цветковић
БИОДИ2 Предмет изборног блока 2    

 

ДРУГА ГОДИНА
БЕЗ501 Методологија научно-истраживачког рада Јакшић Н. Предраг Зорица Радић
БИО501 Експериментална биохемија Митровић Љ. Татјана Светлана Тошић
БЕЗ502 Фитогеографија Ранђеловић Н. Владимир Данијела Димитријевић
БИОДИ3 Предмет изборног блока 3    
БИОДИ3 Предмет изборног блока 3    
БИО502 Теорија еволуције Црнобрња-Исаиловић М. Јелка Драгана Стојадиновић
БЕЗ503 Зоогеографија Јакшић А. Предраг Ана Савић
БЕЗ504 Студијски истраживачки рад Сви наставници на програму  
БИОДИ4 Предмет изборног блока 4    
БИО504 Завршни рад Сви наставници на програму