Књига предмета - OAС


Шифра Предмет Наставник Сарадник

 

ПРВА ГОДИНА
БИО101 Општа и неорганска хемија Драган Ђорђевић Маја Станковић
БИО102 Физика Љубиша Д. Нешић  
БИО103 Морф. и анатомија биљака Владимир Ранђеловић Марина Јушковић
БИО104 Основи информатике Бранимир Тодоровић Светозар Ранчић
Марјан Милановић
БИОИ1  Предмет изборног блока 1    
БИО105 Органска хемија Палић M. Радосав  
БИО106 Биологија ћелије Перица Васиљевић Јелена Рајковић
БИО107 Микробиологија Tатјана Михајилов Зорица Радић
БИО108 Вероват. и стати. у биологији Миљана Д. Јовановић Марија Милошевић
БИОИ2 Предмет изборног блока 2    

 

ДРУГА ГОДИНА
БИО201 Зоологија бескичмењака Владимир А. Жикић Маријана Илић
БИО202 Биохемија Наташа Јоковић Јелена Рајковић
БИО203 Алгологија и микологија Татјана Михајилов Зорица Радић
БИОИ3 Предмет изборног блока 3    
БИО204 Развиће животиња Љубиша Ђорђевић Љубиша Ђорђевић
БИО205 Систематика виших биљака Владимир Ранђеловић Бојан Златковић
БИО206 Зоологија хордата Владимир А. Жикић Драгана Стојадиновић
БИОИ4 Предмет изборног блока 4    
БИОИ4 Предмет изборног блока 4    

 

ТРЕЋА ГОДИНА
БИО301 Општа екологија Стаменковић М. Славиша Ђурађ Милошевић
БИО302 Физиологија биљака Стојичић Д. Драгана Светлана Тошић
БИО303 Генетика Митровић Љ. Татјана Владимир Цветковић
БИО304 Физиологија животиња Љубиша Ђорђевић Јелена Рајковић
БИОИ5 Предмет изборног блока 5    
БИОИ5 Предмет изборног блока 5    
БИО305 Основи екологије биљака Владимир Ранђеловић Данијела Димитријевић
БИО306 Основи екологије животиња Предраг Јакшић Ана Савић
БИО307 Органска еволуција Црнобрња-Исаиловић M.Јелка Драгана Стојадиновић
БИО308 Молекуларна биологија Митровић Љ. Татјана Светлана Тошић
БИОИ6 Предмет изборног блока 6    
БИОИ7 Предмет изборног блока 7    
БИОC01 Tерен. истраж. у биологији 1    
БИОC02 Tерен. истраж. у биологији 2