Дипломске академске студије БИОЛОГИЈА - Обавезни предмети

Cover page
 

Ш

Назив предмета

С

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

      ПРВА ГОДИНА

1.

БЕЗ401

Екологија биљака

1

О

2

3

0

0

1

7

2.

БИО401

Заштита животне средине

1

О

2

2

0

0

1

6

3.

БИО402

Упоредна физиологија животиња

1

О

2

0

0

3

0

6

4.

БИОДИ1

Предмет изборног блока 1

1

ИБ

2

2

0

0

0

5

5.

БИОДИ1

Предмет изборног блока 1

1

ИБ

2

2

0

0

0

5

6.

БЕЗ402

Екологија животиња

2

О

2

3

0

0

1

7

7.

БИО403

Основи генетског инжењерства

2

О

2

0

0

3

0

6

8.

БИО404

Хумана генетика

2

О

2

3

0

0

0

6

9.

БИО405

Основи биотехнологије

2

О

2

2

0

0

1

6

10.

БИОДИ2

Предмет изборног блока 2

2

ИБ

2

2

0

1

0

6

Укупно часова активне наставе на години студија = 705

 

60

УКУПНО
20
19
0
8
 
 

Ш

Назив предмета

С

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

      Друга година

11.

БЕЗ401

Методологија научно-истраживачког рада

3

О

2

3

0

0

0

6

12.

БИО401

Експериментална биохемија

3

О

2

0

0

2

0

5

13.

БИО402

Фитогеографија

3

О

2

1

0

0

0

4

14.

БИОДИ1

Предмет изборног блока 3

3

ИБ

2

0

0

1

0

5

15.

БИОДИ1

Теорија еволуције

4

O

2

3

0

0

0

6

16.

БЕЗ402

Зоогеографија

4

О

2

1

0

0

0

4

17.

БИО403

Студијски истраживачки рад

4

О

2

0

12

0

0

10

18.

БИО404

Предмет изборног блока 4

4

ИБ

2

0

0

1

0

5

Укупно часова активне наставе на години студија = 705

600

45

УКУПНО
20
19
0
8
 
  Укупно = 34 Укупно = 29 Укупно = 12 Укупно = 12
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  = 87
1305
 
 

БИО503

Завршни рад

 

O

-

15

Укупно ЕСПБ
120

П - предавања
В- вежбе (теоретске вежбе, практичне вежбе и сл.)
ДОН - други облици наставе (лабораторијске вежбе, семинари и сл.)
СИР - студијски истраживачки рад
ОЧ - остали часови (теренска настава, посета другим установама и сл.)