Основне академске студије БИОЛОГИЈА - Обавезни предмети

Cover page
 

Ш

Назив предмета

С

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

      ПРВА ГОДИНА

1.

БИО101

Општа и неорганска хемија

1

АО

О

2

2

1

0

6

2.

БИО102

Физика

1

АО

О

2

1

2

0

6

3.

БИО103

Морфологија и анатомија биљака

1

ТМ

О

2

3

1

1

8

4.

БИО104

Основи информатике

1

AO

О

2

1

2

0

6

5.

БИОИ1

Предмет изборног блока 1

1

ТМ

ИБ

3

0

0

1

4

6.

БИО105

Органска хемија

2

АО

О

2

0

3

0

6

7.

БИО106

Биологија ћелије

2

ТМ

О

2

3

1

0

7

8.

БИО107

Микробиологија

2

СА

О

2

2

2

0

7

9.

БИО108

Вероватноћа и статистика у биологији

2

ТМ

О

2

2

0

0

5

10.

БИОИ2

Предмет изборног блока 2

2

АО

ИБ

3

0

0

0

5

  Укупно часова активне наставе на години студија =

720

60

УКУПНО
22
14
12
 
 

Ш

Назив предмета

С

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

      ДРУГА ГОДИНА

11.

БИО201

Зоологија бескичмењака

3

НС

О

3

2

1

1

8

12.

БИО202

Биохемија

3

НС

О

2

0

3

0

6

13.

БИО203

Алгологија и микологија

3

НС

О

3

2

0

1

6

14.

БИОИ3

Предмет изборног блока 3

3

СА

ИБ

2

0

1

1

5

15.

БИОИ3

Предмет изборног блока 3

3

СА

ИБ

2

0

1

1

5

16.

БИО204

Развиће животиња

4

ТМ

О

2

3

0

0

6

17.

БИО205

Систематика виших биљака

4

НС

О

3

3

0

1

7

18.

БИО206

Зоологија хордата

4

НС

О

3

2

1

1

7

19.

БИОИ4

Предмет изборног блока 4

4

СА

ИБ

2

0

0

1

4

20.

БИОИ4

Предмет изборног блока 4

4

СА

ИБ

2

0

0

4

5

  Укупно часова активне наставе на години студија =

675

60

УКУПНО
24
12
7
 
 

Ш

Назив предмета

С

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

      ТРЕЋА ГОДИНА

21.

БИО301

Општа екологија

5

ТМ

О

2

2

0

0

5

22.

БИО302

Физиологија биљака

5

НС

О

2

0

2

0

5

23.

БИО303

Генетика

5

НС

О

3

2

0

0

6

24.

БИО304

Физиологија животиња

5

НС

О

2

0

2

0

4

25.

БИОИ5

Предмет изборног блока 5

5

СА

ИБ

3

0

0

1

5

26.

БИОИ5

Предмет изборног блока 5

5

СА

ИБ

3

0

0

1

5

27.

БИО305

Основи екологије биљака

6

НС

О

2

2

0

0

4

28.

БИО306

Основи екологије животиња

6

НС

О

2

2

0

0

4

29.

БИО307

Органска еволуција

6

НС

О

2

3

0

0

6

30.

БИО308

Молекуларна биологија

6

НС

О

2

0

2

0

5

31.

БИОИ6

Предмет изборног блока 6

6

СА

ИБ

3

0

0

1

5

32.

БИОИ7

Предмет изборног блока 7

6

СА

ИБ

1

2

0

1

4

  Укупно часова активне наставе на години студија =

690

60

УКУПНО
27
13
6
   

33.

БИОС01

Теренска истраживања у биологији 1*

4

СА

О

-

2

2

34.

БИОС01

Теренска истраживања у биологији 2**

6

СА

О

-

2

2

 
УКУПНО
     

Укупно = 73

Укупно = 39

Укупно = 25

   

Укупно ЕСПБ бодова  

180


П - предавања
В- вежбе (теоретске вежбе, практичне вежбе и сл.)
ДОН - други облици наставе (лабораторијске вежбе, семинари и сл.)
ОЧ - остали часови (теренска настава, посета другим установама и сл.)