Čitaonica

Svakog radnog dana: 08:00 - 19:00h

Diplomirani bibliotekar - Šef Biblioteke u Službi za nastavu i nauku Fakulteta

018/533 015, lok. 126

Viši diplomirani bibliotekar

018/533 015, lok. 126

Diplomirani bibliotekar

018/533 015, lok. 126

Diplomirani bibliotekar