I GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2021, modul Biologija

Zimski semestar, školska 2023/2024 godina

I godinaII godinaLetnji semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

09:00 - 10:30 (MB.MB141) Botanički praktikum, laboratorijske vežbe učionica 120
13:00 - 14:30 (MB.MB143) Mikrobiologija hrane, laboratorijske vežbe laboratorija 113

UTORAK

09:00 - 09:45 (MB.MB12O) Ekologija biljaka, vežbe učionica 120
09:45 - 10:30 (MB.MB12O) Ekologija biljaka, laboratorijske vežbe učionica 120
10:30 - 12:00 (MB.MB152) Fitogeografija, vežbe 1učionica 120
12:00 - 13:30 (MB.MB143) Mikrobiologija hrane, predavanja učionica 401
13:30 - 15:00 (MB.MB13O) Fiziologija rastenja i razvića biljaka, predavanja učionica 401

SREDA

09:30 - 10:15 (MB.MB13O) Fiziologija rastenja i razvića biljaka, vežbe 1laboratorija 113
10:15 - 11:00 (MB.MB13O) Fiziologija rastenja i razvića biljaka, laboratorijske vežbe 1laboratorija 113
11:15 - 12:00 (MB.MB13O) Fiziologija rastenja i razvića biljaka, vežbe 2laboratorija 113
12:00 - 12:45 (MB.MB13O) Fiziologija rastenja i razvića biljaka, laboratorijske vežbe 2laboratorija 113
16:15 - 18:00 (MB.MB11O) Metodologija naučno-istraživačkog rada, predavanja 1učionica 24

ČETVRTAK

12:30 - 14:00 (MB.MB152) Fitogeografija, predavanja učionica 401
14:30 - 16:00 (MB.MB12O) Ekologija biljaka, predavanja sala 100

PETAK

11:00 - 13:00 (MB.MB11O) Metodologija naučno-istraživačkog rada, vežbe 1računarska učionica 118
13:30 - 15:00 (MB.MB141) Botanički praktikum, predavanja kabinet 405