I GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2021, modul Molekularna biologija i fiziologija

Letnji semestar, školska 2022/2023 godina

I godinaII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

11:00 - 12:30 (MM.MM22O) Molekularna biologija eukariota, vežbe učionica 121
12:30 - 14:00 (MM.MM251) Humana genetika, vežbe učionica 121

UTORAK

08:00 - 09:30 (MB.MB243) Biološke simbioze, vežbe sala mikroskopska 17
10:00 - 12:30 (MM.MM23O) Molekularna biologija i biotehnologija biljaka, predavanja učionica 121
13:00 - 14:30 (MM.MM23O) Molekularna biologija i biotehnologija biljaka, vežbe laboratorija 113
15:00 - 16:30 (MM.MM241) Endokrinologija, predavanja učionica 121

SREDA

10:30 - 12:00 (MM.MM251) Humana genetika, predavanja učionica 401
12:00 - 12:45 (MB.MB21O) Biologija čoveka, vežbe laboratorija 113
12:45 - 13:30 (MB.MB21O) Biologija čoveka, laboratorijske vežbe laboratorija 113

ČETVRTAK

08:30 - 10:00 (MM.MM22O) Molekularna biologija eukariota, predavanja učionica 401
10:00 - 11:30 (MM.MM252) Osnovi genetičkog inženjerstva i biotehnologije, predavanja sala 100
12:00 - 14:30 (MB.MB21O) Biologija čoveka, predavanja učionica 401
14:30 - 16:00 (MM.MM252) Osnovi genetičkog inženjerstva i biotehnologije, vežbe laboratorija 115

PETAK

12:00 - 13:30 (MM.MM241) Endokrinologija, laboratorijske vežbe laboratorija 113