DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode

Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020Oktobar II/2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ402 Ekologija životinja

23.12.2019.

u 10:00h

24.12.2019.

u 09:00h

0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

27.12.2019.

u 15:00h

0
BEZ502 Fitogeografija

24.12.2019.

u 10:00h

27.12.2019.

u 12:00h

0
BEZ503 Zoogeografija

23.12.2019.

u 15:00h

24.12.2019.

u 15:00h

0
BEZI12 Sistematika i ekologija lekovitih biljaka

25.12.2019.

u 12:00h

26.12.2019.

u 14:00h

0
Bioi11 Biološke simbioze

24.12.2019.

u 12:00h

26.12.2019.

u 12:00h

0
BIOI22 Metodika praktične nastave biologije u školama

24.12.2019.

u 09:00h

0
EКO403 Hidrobiologija

24.12.2019.

u 12:00h

25.12.2019.

u 09:00h

Ana Savić
0
EКO501 Urbana ekologija

23.12.2019.

u 12:00h

24.12.2019.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
0
EКOI21 Zaštićene vrste i područja Srbije

25.12.2019.

u 11:00h

26.12.2019.

u 11:00h

Bojan Zlatković
0
EКOI31 Vegetacija sveta

25.12.2019.

u 12:00h

26.12.2019.

u 13:00h

Bojan Zlatković
0
EКOI42 Genotoksikologija

26.12.2019.

u 10:00h

Vladimir Cvetković
0