JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIO205 Razviće životinja

03.02.2023.

u 10:00h

06.02.2023.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
18
BIO102 Fizika

06.02.2023.

u 10:00h

Dragoljub Dimitrijević
3
BIO104 Morfologija i anatomija biljaka

31.01.2023.

u 09:00h

01.02.2023.

u 09:00h

Marina Jušković
1
BIO105 Zoologija beskičmenjaka 1

02.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Marijana Ilić Milošević
1
BIO106 Organska hemija

30.01.2023.

u 13:00h

31.01.2023.

u 13:00h

Ivan Palić
6
BIO107 Biologija ćelije

06.02.2023.

u 10:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Perica Vasiljević
1
BIO108 Verovatnoća i statistika u biologiji

03.02.2023.

u 09:00h

03.02.2023.

u 09:00h

Marija Кrstić
2
BIO109 Zoologija beskičmenjaka 2

09.02.2023.

u 12:00h

10.02.2023.

u 12:00h

Vladimir Žikić
11
BIO201 Mikrobiologija

30.01.2023.

u 12:00h

09.02.2023.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
4
BIO202 Zoologija kičmenjaka

06.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Saša Stanković
Dragana Stojadinović
10
BIO203 Biohemija

02.02.2023.

u 14:00h

08.02.2023.

u 11:00h

Nataša Joković
9
BIO204 Algologija i mikologija

30.01.2023.

u 12:00h

03.02.2023.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
1
BIO206 Sistematika i filogenija biljaka

31.01.2023.

u 10:00h

02.02.2023.

u 10:00h

Bojan Zlatković
8
BIO207 Opšta ekologija

07.02.2023.

u 12:00h

08.02.2023.

u 10:00h

Slaviša Stamenković
15
BIO301 Genetika

10.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
9
BIO302 Fiziologija biljaka

01.02.2023.

u 10:00h

08.02.2023.

u 11:00h

Dragana Stojičić
25
BIO303 Fiziologija životinja

07.02.2023.

u 10:00h

08.02.2023.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
9
BIO304 Osnovi ekologije biljaka

06.02.2023.

u 10:00h

07.02.2023.

u 10:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
0
BIO305 Osnovi ekologije životinja

02.02.2023.

u 13:00h

09.02.2023.

u 12:00h

Ana Savić
2
BIO306 Molekularna biologija

07.02.2023.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
11
BIO307 Organska evolucija

09.02.2023.

u 13:00h

10.02.2023.

u 13:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
5
BIOI11 Engleski jezik 1

07.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
0
BIOI12 Istorija i filozofija biologije

08.02.2023.

u 11:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
Nataša Joković
1
BIOI31 Principi laboratorijskog rada u biologiji

08.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 10:00h

Dragana Stojičić
0
BIOI41 Istorijska geologija

10.02.2023.

u 12:00h

Ljupko Rundić
1
BIOI42 Psihologija

06.02.2023.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
1
BIOI51 Biogeografija

02.02.2023.

u 11:00h

03.02.2023.

u 14:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
22
BIOI52 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

31.01.2023.

u 10:00h

31.01.2023.

u 11:00h

Vladimir Cvetković
12
BIOI53 Biologija čoveka

09.02.2023.

u 13:00h

Jelena Vitorović
1
BIOI54 Imunobiologija

09.02.2023.

u 13:00h

Jelena Vitorović
12
BIOI61 Metodika nastave biologije

31.01.2023.

u 10:00h

Marina Jušković
0
BIOI62 Osnovi konzervacione biologije

11.02.2023.

u 10:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
1
BIOI63 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

07.02.2023.

u 10:00h

Milan Milošević
4
BIOI64 Matematika u biologiji

03.02.2023.

u 09:00h

03.02.2023.

u 09:00h

Marija Кrstić
1