SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

25.08.2022.

u 10:00h

26.08.2022.

u 12:00h

0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

22.08.2022.

u 14:00h

0
BIO402 Uporedna fiziologija životinja

29.08.2022.

u 11:00h

02.09.2022.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
0
BIO403 Тeorija evolucije

23.08.2022.

u 15:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
0
BIO404 Školska praksa

23.08.2022.

u 10:00h

24.08.2022.

u 10:00h

0
BIODI11 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji

24.08.2022.

u 10:00h

31.08.2022.

u 14:00h

0
BIODI12 Sistematika i ekologija lekovitih biljaka

23.08.2022.

u 12:00h

25.08.2022.

u 13:00h

0
BIODI13 Biološke simbioze

26.08.2022.

u 12:00h

01.09.2022.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIODI14 Mikrobiološki praktikum

03.09.2022.

u 11:00h

0
BIODI15 Strukturne adaptacije biljaka

23.08.2022.

u 10:00h

24.08.2022.

u 10:00h

0
BIODI16 Ćelijska fiziologija

31.08.2022.

u 09:00h

01.09.2022.

u 09:00h

0
BIODI22 Humana genetika

22.08.2022.

u 10:00h

25.08.2022.

u 10:00h

0
BIODI23 Forenzička biologija

22.08.2022.

u 11:00h

26.08.2022.

u 11:00h

0
BIODI25 Кultura biljnih ćelija

24.08.2022.

u 10:00h

31.08.2022.

u 10:00h

0
BIODI26 Кultura životinjskih ćelija

29.08.2022.

u 09:00h

02.09.2022.

u 12:00h

0
BIODI27 Botanički praktikum

26.08.2022.

u 11:00h

29.08.2022.

u 11:00h

0
BIODI28 Fitogeografija

29.08.2022.

u 10:00h

30.08.2022.

u 12:00h

0
BIODI29 Entomologija

30.08.2022.

u 12:00h

31.08.2022.

u 12:00h

0
BIODI291 Zoogeografija

01.09.2022.

u 12:00h

02.09.2022.

u 12:00h

0
BIODI31 Biotehnologija

03.09.2022.

u 12:00h

0
BIODI32 Zoološki praktikum

01.09.2022.

u 12:00h

02.09.2022.

u 10:00h

0
BIODI33 Didaktičke inovacije

30.08.2022.

u 09:00h

0
BIODI34 Eksperimentalna biohemija

25.08.2022.

u 10:00h

0
BIODI35 Medicinska mikrobiologija

24.08.2022.

u 10:00h

26.08.2022.

u 09:00h

0
BIODI36 Biološka antropologija

01.09.2022.

u 09:00h

0
EКOI31 Vegetacija sveta

01.09.2022.

u 09:00h

02.09.2022.

u 11:00h

0
EКOI34 Urbana ekologija

29.08.2022.

u 10:00h

0
O-02-1 Didaktičke inovacije

30.08.2022.

u 09:00h

0