JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Ekologija i zaštita prirode 2014

Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

18.02.2020.

u 10:00h

21.02.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
10
BEZ402 Ekologija životinja

18.02.2020.

u 10:00h

20.02.2020.

u 09:00h

Ana Savić
0
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

12.02.2020.

u 10:00h

Zorica Stojanović-Radić
9
BIO404 Školska praksa

04.02.2020.

u 09:00h

06.02.2020.

u 09:00h

Marina Jušković
20
BIODI12 Sistematika i ekologija lekovitih biljaka

18.02.2020.

u 11:00h

19.02.2020.

u 14:00h

Zorica Mitić
1
BIODI13 Biološke simbioze

17.02.2020.

u 12:00h

18.02.2020.

u 12:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
1
BIODI14 Mikrobiološki praktikum

22.02.2020.

u 12:00h

Nataša Joković
6
BIODI17 Biohemijska sistematika biljaka

19.02.2020.

u 11:00h

20.02.2020.

u 11:00h

0
BIODI23 Forenzička biologija

18.02.2020.

u 10:00h

20.02.2020.

u 10:00h

0
BIODI24 Metodika praktične nastave biologije u školama

18.02.2020.

u 09:00h

19.02.2020.

u 09:00h

0
BIODI25 Кultura biljnih ćelija

17.02.2020.

u 10:00h

19.02.2020.

u 10:00h

0
BIODI27 Botanički praktikum

17.02.2020.

u 12:00h

19.02.2020.

u 12:00h

0
BIODI292 Osnovi genetskog inženjerstva

18.02.2020.

u 10:00h

0
BIODI293 Eksperimentalna hematologija

17.02.2020.

u 09:00h

19.02.2020.

u 09:00h

0
BIODI33 Didaktičke inovacije

18.02.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
14
EКO401 Кonzervaciona biologija

13.02.2020.

u 12:00h

14.02.2020.

u 14:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
6
EКO402 Bioindikacije i biomonitoring

17.02.2020.

u 12:00h

18.02.2020.

u 12:00h

Milica Stojković-Piperac
8
EКO403 Hidrobiologija

20.02.2020.

u 10:00h

21.02.2020.

u 09:00h

Ana Savić
1
EКO404 Fitogeografija

17.02.2020.

u 10:00h

20.02.2020.

u 12:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
1
EКO405 Zoogeografija

18.02.2020.

u 15:00h

19.02.2020.

u 15:00h

Saša Stanković
5
EКO501 Zaštita biološke raznovrsnosti

10.02.2020.

u 12:00h

11.02.2020.

u 10:00h

Milica Stojković-Piperac
10
EКOI11 Ekotoksikologija

20.02.2020.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
4
EКOI12 Genotoksikologija

20.02.2020.

u 10:00h

Vladimir Cvetković
3
EКOI21 Zaštićene vrste i područja Srbije

18.02.2020.

u 12:00h

19.02.2020.

u 11:00h

Bojan Zlatković
0
EКOI31 Vegetacija sveta

05.02.2020.

u 12:00h

07.02.2020.

u 12:00h

Bojan Zlatković
3
EКOI32 Globalna ekologija

13.02.2020.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
1
EКOI33 Ekologija mikroorganizama

03.02.2020.

u 10:00h

10.02.2020.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
8
EКOI34 Urbana ekologija

06.02.2020.

u 12:00h

13.02.2020.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
0
O-01 Pedagogija

18.02.2020.

u 09:00h

Jelena Petrović
4