OKTOBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2021

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGA2 Engleski jezik A2

16.09.2022.

u 10:00h

16.09.2022.

u 14:00h

0
00.ENGB1 Engleski jezik B1

16.09.2022.

u 10:00h

16.09.2022.

u 14:00h

0
OB.OB11O Hemija

12.09.2022.

u 09:00h

14.09.2022.

u 09:00h

0
OB.OB13O Morfologija i anatomija biljaka

19.09.2022.

u 10:00h

20.09.2022.

u 09:00h

0
OB.OB14O Zoologija beskičmenjaka 1

09.09.2022.

u 10:00h

15.09.2022.

u 10:00h

0
OB.OB151 Istorija i filozofija biologije

14.09.2022.

u 11:00h

0
OB.OB21O Biologija ćelije

14.09.2022.

u 12:00h

19.09.2022.

u 09:00h

0
OB.OB22O Zoologija beskičmenjaka 2

19.09.2022.

u 12:00h

20.09.2022.

u 12:00h

0
OB.OB23O Algologija i mikologija

12.09.2022.

u 12:00h

16.09.2022.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
OB.OB242 Matematika u biologiji

13.09.2022.

u 09:00h

0
OB.OB243 Osnovi astrobiologije

20.09.2022.

u 13:00h

0