OKTOBAR II ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2021

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGA2 Engleski jezik A2

24.09.2022.

u 10:00h

24.09.2022.

u 14:00h

0
00.ENGB1 Engleski jezik B1

24.09.2022.

u 10:00h

24.09.2022.

u 14:00h

0
OB.OB11O Hemija

26.09.2022.

u 09:00h

28.09.2022.

u 09:00h

Dragan Đorđević
Snežana Jevtović
0
OB.OB13O Morfologija i anatomija biljaka

27.09.2022.

u 10:00h

29.09.2022.

u 09:00h

0
OB.OB14O Zoologija beskičmenjaka 1

30.09.2022.

u 10:00h

03.10.2022.

u 10:00h

0
OB.OB151 Istorija i filozofija biologije

03.10.2022.

u 11:00h

0
OB.OB21O Biologija ćelije

04.10.2022.

u 14:00h

05.10.2022.

u 09:00h

0
OB.OB22O Zoologija beskičmenjaka 2

04.10.2022.

u 12:00h

05.10.2022.

u 12:00h

0
OB.OB23O Algologija i mikologija

26.09.2022.

u 12:00h

04.10.2022.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
OB.OB242 Matematika u biologiji

27.09.2022.

u 09:00h

0
OB.OB243 Osnovi astrobiologije

06.10.2022.

u 13:00h

0