JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2021

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGA2 Engleski jezik A2

28.06.2022.

u 10:00h

28.06.2022.

u 14:00h

0
00.ENGB1 Engleski jezik B1

28.06.2022.

u 10:00h

28.06.2022.

u 14:00h

Кatarina Milenković
4
OB.OB11O Hemija

04.07.2022.

u 09:00h

06.07.2022.

u 09:00h

Dragan Đorđević
Snežana Jevtović
5
OB.OB12O Fizika za biologe

29.06.2022.

u 12:00h

Dragoljub Dimitrijević
7
OB.OB13O Morfologija i anatomija biljaka

01.07.2022.

u 10:00h

04.07.2022.

u 09:00h

Marina Jušković
2
OB.OB14O Zoologija beskičmenjaka 1

04.07.2022.

u 13:00h

05.07.2022.

u 10:00h

Marijana Ilić Milošević
11
OB.OB151 Istorija i filozofija biologije

06.07.2022.

u 11:00h

0
OB.OB21O Biologija ćelije

05.07.2022.

u 13:00h

07.07.2022.

u 09:00h

Perica Vasiljević
10
OB.OB22O Zoologija beskičmenjaka 2

06.07.2022.

u 12:00h

07.07.2022.

u 12:00h

Vladimir Žikić
8
OB.OB23O Algologija i mikologija

27.06.2022.

u 12:00h

01.07.2022.

u 13:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
15
OB.OB242 Matematika u biologiji

29.06.2022.

u 09:00h

Marija Кrstić
1
OB.OB243 Osnovi astrobiologije

08.07.2022.

u 13:00h

Milan Milošević
12