I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014

Zimski semestar, školska 2019/2020 godina

I godinaII godinaIII godinaLetnji semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

10:15 - 11:00 (F-116) Laboratorijski praktikum 1, predavanja laboratorija 119
11:15 - 14:00 (F-116) Laboratorijski praktikum 1, laboratorijske vežbe 1laboratorija 119
14:15 - 16:00 (F-105) Programiranje u fizici, vežbe 1računarska učionica PZ-302
16:15 - 18:00 (F-105) Programiranje u fizici, vežbe 2računarska učionica PZ-302

UTORAK

08:15 - 10:00 (F-101) Mehanika, predavanja učionica 508
10:15 - 12:00 (F-105) Programiranje u fizici, predavanja učionica 508
12:15 - 14:00 (F-102) Metrologija i obrada rezultata merenja, vežbe učionica 508

SREDA

14:15 - 17:00 (M-01) Matematika 1, predavanja učionica 508
17:15 - 19:00 (F-102) Metrologija i obrada rezultata merenja, predavanja učionica 508

ČETVRTAK

08:15 - 10:00 (F-101) Mehanika, predavanja učionica 508
10:15 - 13:00 (M-01) Matematika 1, vežbe učionica 508

PETAK

11:15 - 14:00 (F-101) Mehanika, vežbe učionica 508