II GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014

Letnji semestar, školska 2021/2022 godina

I godinaII godinaIII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

11:15 - 12:00 (F-119) Laboratorijski praktikum 4, predavanja laboratorija 012 -NIS
12:15 - 15:00 (F-119) Laboratorijski praktikum 4, laboratorijske vežbe 1laboratorija 012 -NIS
15:15 - 17:00 (F-108) Matematička fizika, vežbe 1učionica 301

UTORAK

08:15 - 10:00 (F-108) Matematička fizika, predavanja 1učionica 508
10:15 - 12:00 (F-106) Optika, predavanja 1učionica 301

SREDA

08:15 - 09:45 (M-04) Matematika 4, predavanja 1učionica 120
12:15 - 14:00 (F-107) Osnove teorijske mehanike, vežbe 1učionica 508
14:15 - 16:00 (F-106) Optika, vežbe 1učionica 301

ČETVRTAK

08:15 - 10:00 (F-123) Fizika životne sredine, predavanja sala 100
11:00 - 13:30 (F-107) Osnove teorijske mehanike, predavanja 1učionica 301
14:15 - 16:00 (F-123) Fizika životne sredine, vežbe 1učionica PZ-202

PETAK

10:15 - 12:00 (M-04) Matematika 4, vežbe 1kabinet 205
12:15 - 14:00 (F-106) Optika, predavanja 1učionica 301