III GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014

Letnji semestar, školska 2021/2022 godina

I godinaII godinaIII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

10:15 - 13:00 (F-112) Osnove elektrodinamike, predavanja 1učionica 508
13:15 - 15:00 (F-114) Osnove fizike čvrstog stanja, predavanja 1učionica 508
15:15 - 17:00 (F-122) Uvod u kosmologiju, vežbe 1učionica 508

UTORAK

14:15 - 16:00 (F-115) Nuklearna fizika, predavanja 1učionica 301
16:15 - 19:00 (F-113) Osnove kvantne mehanike, predavanja 1učionica 301

SREDA

08:15 - 10:00 (F-115) Nuklearna fizika, vežbe 1učionica 508
10:15 - 11:00 (F-115) Nuklearna fizika, laboratorijske vežbe laboratorija 010
12:15 - 14:00 (F-114) Osnove fizike čvrstog stanja, vežbe 1učionica 301
14:15 - 15:00 (F-114) Osnove fizike čvrstog stanja, laboratorijske vežbe laboratorija 504

ČETVRTAK

10:15 - 12:00 (F-112) Osnove elektrodinamike, vežbe 1učionica 508
14:15 - 16:00 (F-122) Uvod u kosmologiju, predavanja učionica 301

PETAK

10:15 - 12:00 (F-126) Osnove biofizike, predavanja 1učionica 301
12:30 - 14:15 (F-113) Osnove kvantne mehanike, vežbe 1učionica 508